Vitens

Self service platform
Colours heeft de pluspunten uit de pitch meer dan waargemaakt. Een goede presentatie houden is makkelijker dan het ook in praktijk brengen. Colours heeft voor ons een goed werkende site gebouwd in Sitecore. Onze klanten vinden de site overzichtelijk en modern van lay-out. Over de samenwerking met de UX designer en Developers ben ik zeer te spreken. Onze wensen werden goed vertaald en daarna snel gebouwd. We gaan nu samen de site verder optimaliseren met nieuwe features.
Erik Groters, Product Owner Servicesite Waterbedrijf Vitens

De vraag

Voor de klant moeten de handelingen zoals doorgeven Meterstand of Verhuizing zo eenvoudig mogelijk zijn. Echter door de vele variaties in doelgroep, soorten watermeters en woningtypes zijn dit onderwater complexe processen. In de ontwerpfase en tijdens de bouw is dan veel aandacht besteed aan het zo eenvoudig mogelijk houden van de stappen zonder afbreuk te doen aan de correcte afhandeling in de backend systemen. Hierdoor is iedere klant, in iedere situatie en op ieder device nu in staat om deze processen succesvol te voltooien.

Hoe

Door vooraf goed te kijken naar de organisatie, de vraag en de eisen is er een zo optimaal passende werkwijze afgestemd. Hierbij zijn Agile elementen toegepast waar mogelijk en is voor de rest bewust gekozen voor een meer traditionele aanpak. Met een dedicated team is de bouw van de nieuwe online omgeving op het Sitecore platform gerealiseerd. Hierbij werd er gewerkt in twee wekelijkse iteraties waarbij telkens de gerealiseerde functionaliteit konden worden getoond aan de organisatie.

Alle componenten zijn flexibel inzetbaar en hebben een eigen look en feel door middel van kleurgebruik, typografie en content. De contentredactie kan pagina’s en flows hiermee volledig zelf samenstellen uit alle componenten die ontwikkeld zijn.

Resultaat

Het resultaat is een klantvriendelijke en toegankelijke website waarbij processen zeer eenvoudig te doorlopen zijn zonder ‘last’ te hebben van de achterliggende complexiteit. Bij het tweevoudig uitgevoerde gebruikersonderzoek wisten de deelnemers dan ook hun weg zeer snel te vinden en gaven aan erg positief te zijn over uitstraling en toegankelijkheid. Ook intern bij Vitens waren de medewerkers unaniem erg onder de indruk van het resultaat. De vervolgstap is het platform verder door te ontwikkelen en uit te breiden met nieuwe functionaliteiten om de klanttevredenheid en dienstverlening nog verder te vergroten.

Highlights

  • Optimale self service
    door de gebruiker
  • 15%
    Conversie-ratio gestegen met

Verder praten over het vergroten van jouw online succes?

Direct contact

Neem contact met ons op!